Slot beschouwing

Zoals elke beschouwing begint met een inleiding, eindigt elke beschouwing met een slot. Het slot komt direct na het middenstuk. In het slot komt een korte samenvatting, je laat doorschemeren wat je eigen positie is en het eindigt met een uitsmijter.


Korte samenvatting

Op het moment dat de lezer bij het slot is aangekomen, moet de lezer geïnformeerd zijn. Het is daarom verstandig om in het slot nog een korte samenvatting te geven van de standpunten die jij gegeven hebt. De korte samenvatting van de argumenten is een geheugensteuntje voor de lezer. De uitwerking van je argumenten en de voorbeelden daarbij worden niet nogmaals in de samenvatting genoemd.


Je eigen positie

De korte samenvatting moet leiden tot jouw overweging van jouw positie. Oftewel de argumenten die je besproken hebt, geeft aanleiding tot jouw voorkeur. In dit stuk van het slot mag je aangeven welke argumenten jij het meest overtuigend vindt en waarom je dat vindt. Je eigen positie is daarmee het inhoudelijke eindpunt van je beschouwing.


Uitsmijter

Het is de bedoeling om na het middenstuk, de korte samenvatting en je eigen positie de lezer al volledig geïnformeerd te hebben. Nu is het zaak om te zorgen dat de lezer je tekst niet snel vergeet. Daarvoor is de uitsmijter. De uitsmijter is een laatste zin, citaat of anekdote die bij de lezer blijft hangen. De uitsmijter is het laatste wat de lezer leest, het is voor jou als schrijver de laatste mogelijkheid om een blijvende indruk te maken!


Al deze onderdelen van het slot verwerk je in een bouwplan vóórdat je begint met het uitschrijven van je beschouwing. Als alles in het bouwplan staat, dan begint het echte schrijven. Het uitschrijven van alle schematische onderdelen uit het bouwplan. Succes!