Soorten argumenten

Wanneer jij een (s) standpunt wilt verdedigen, dan heb je (a) argumenten nodig. Niet ieder argument is hetzelfde; er zijn verschillende soorten argumenten. Deze verschillende argumenten verschillen qua inhoud van elkaar. Soms zit er ook een verschil in de kracht van een argument.

Hieronder worden 7 soorten argumenten uitgelegd. (1) Argumenten op basis van feiten, (2) argumenten op basis van onderzoek of wetenschap, (3) argumenten op basis van wat je belangrijk vindt, (4) argumenten op basis van wat je verwacht, (5) argumenten op basis van geloof, (6) argumenten op basis van gezag en (7) argumenten op basis van nut.

Soms zie je ook een combinatie van soorten.

Voorbeelden

(s) = het standpunt
(a) = het argument

(1) Argumenten op basis van feiten

Wanneer je argument een feit bevat, dan sta je sterk. Je geeft een reden aan dat een algemeen geaccepteerd is, namelijk een feit. Een feit is iets wat het geval is en niet meer ter discussie staat.

Voorbeeld

(s) Ik vind dat iedere leerling op Stad & Esch Drents moet leren. 
(a) Want Stad & Esch staat in Meppel en Diever, en zowel Diever als Meppel liggen in Drenthe.

Dat Stad & Esch in Diever en Meppel staat is een feit; daar kan niet aan getwijfeld worden. Dat geldt ook voor het andere deel van het argument, namelijk dat zowel Diever als Meppel in Drenthe ligt.

Een argument op basis van feiten is altijd sterk. Een feit, dat is het geval, en staat niet ter discussie.


(2) Argumenten op basis van onderzoek of wetenschap

Een argument op basis van onderzoek of wetenschap is een goed onderbouwd argument. Je hebt een argument dat geen algemene kennis is, zoals een feit dat wel vaak is. Je hebt een argument dat door onderzoek of wetenschap onderbouwd wordt. Er zijn dus wetenschappers die iets onderzocht hebben, en de resultaten van dat onderzoek gebruik jij.

Voorbeeld

(s) Vroeger of later beginnen aan de schooldag draagt niet veel bij aan het leren van leerlingen.
(a) Het onderzoek blijkt dat andere factoren zoals samenhang van lesstof en de docenten een groter verschil maken (Driessen, Claassen en Smit, 2010)

Er zijn in dit geval drie onderzoekers, verbonden aan universiteit Nijmegen, die onderzoek hebben gedaan naar variatie in lestijden. Daaruit blijkt dat het voor leerwinst weinig uitmaakt op welke tijden een leerling leert.

Een argument op basis van onderzoek of wetenschap is ook sterk. Belangrijk is wel om na te gaan hoe betrouwbaar een onderzoek is.


(3) Argumenten op basis van wat je belangrijk vindt

Soms heb je een argument dat weergeeft wat voor jou belangrijk is. Verschillende mensen kunnen verschillende dingen belangrijk vinden, zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid, samenwerken of persoonlijke ontwikkeling. Een argument dat hierop gebaseerd is, noemen we een argument op basis van wat je belangrijk vindt.

Voorbeeld
(s) Het is belangrijk dat iedere voetballer in een team tijdens de trainingen evenveel aandacht en speeltijd krijgt. 
(a) Iedereen is gelijk en het is belangrijk dat we iedereen ook gelijk behandelen.

Het argument komt voort uit iets wat jij belangrijk vindt. In dit geval is dat gelijkheid.

Dit argument kan voor jou wel sterk zijn, maar onthoudt dat iemand anders dit minder belangrijk kan vinden. Iemand kan het winnen van een team belangrijker vinden dan de gelijkheid van iedere speler.


(4) Argumenten op basis van een verwachting

Vooruitzien is regeren, tenminste dat wordt gezegd. Als je weet wat je kunt verwachten, dan kun je daar misschien nog iets aan doen. Dat is ook de basis van dit type argument. Je geeft een argument op basis van iets wat je verwacht dat gaat gebeuren.

Voorbeeld

(s) Het is verstandig om de moeilijke woorden uit je hoofd te leren voor een filosofietoets.
(a) Bij filosofie leren we regelmatig moeilijke woorden, dus ik denk dat deze woorden ook op de toets terug zullen komen. 

Je weet niet zeker of de moeilijke woorden op de toets zullen komen. Maar op basis van je ervaring, kun je deze woorden wel op de toets verwachten. En deze verwachting kun je gebruiken als argument.

Dit argument kan minder sterk zijn. Het kan minder sterk zijn omdat wij niet in de toekomst kunnen kijken. We weten nooit zeker of je verwachting uit gaat komen! Het argument wordt sterker wanneer je meer ervaring hebt. Hoe meer ervaring je hebt, hoe realistischer de verwachting natuurlijk is!


(5) Argumenten op basis van geloof

Het geloof of levensovertuiging is voor veel mensen een belangrijk aspect van het leven. Van hieruit kun je ook argumenten halen om een bepaald standpunt te ondersteunen. Dit type argument noemen we argumenten op basis van een geloof of een levensovertuiging.

Voorbeeld

(s) Een goed leven leiden is belangrijk voor de ander en voor jezelf.
(a) Bij een goed leven hoort naastenliefde volgens het christelijk geloof. Wanneer je dit volgt zal je na je dood uiteindelijk voor altijd in de Hemel zijn.

Het argument dat gebruikt wordt is ontleent aan het christelijk geloof. Namelijk dat naastenliefde een belangrijke waarde is.

Dit argument kan sterk en minder sterk zijn. De sterkte van dit argument hangt namelijk af van diegene die je probeert te overtuigen. Probeer je een christen te overtuigen? Dan zal het een sterk argument zijn. Hetzelfde argument zal minder sterk zijn wanneer je iemand probeert te overtuigen die niet gelooft.


(6) Argumenten op basis van gezag

Soms heb je geen feiten voor handen als argument.  Ook heb je geen onderzoek gelezen dat je standpunt ondersteund. Wellicht heb je wel iemand gesproken of een interview gelezen met iemand die er verstand van heeft. Wanneer je dat gebruikt als basis van je argument, dan noemen we dat een argument op basis van gezag. Iemand die er verstand van heeft, ondersteund jouw argument!

Voorbeeld

(s) We hebben geen vrije wil.
(a) Hersenwetenschapper Dick Swaab stelt dat wij geen vrije wil hebben omdat op hersenscans een bewuste keuze niet zichtbaar is.

Je kunt geen hersenscans afnemen en deze begrijpen. Ook heb je geen onderzoeken erop nageslagen. Maar gelukkig is er een autoriteit (iemand met gezag) op dit gebied die dat wel heeft gedaan; Dick Swaab. Je gebruikt zijn standpunt en argument in je eigen argumentatie!

Dit argument kan zowel sterk als zwak zijn. Het argument is sterk op het moment dat de persoon met gezag ook daadwerkelijk veel kennis van zaken heeft. Het argument wordt minder sterk wanneer de kennis van zaken ook afneemt. Zo weet een hersenwetenschapper meer van het brein dan een student biologie.


(7) Argumenten op basis van nut

Waarom zou je iets doen? Soms doe je iets omdat het belangrijk is, maar soms doe je ook iets omdat het nuttig is! Wanneer je argument iets zegt over waarvoor het dient, dan is het waarschijnlijk een argument op basis van nut! Let op: dit type argument kan lijken op een argument op basis van wat je belangrijk vindt.

Voorbeeld
(s) Op elke school zou gratis fruit aanwezig moeten zijn.
(a) Wanneer leerlingen meer fruit eten, dan zijn ze gezonder en zullen zij minder afwezig zijn door ziekte. Dus kunnen ze meer leren!

Fruit eten vindt je nuttig om uiteindelijk meer te kunnen leren. Op die manier heeft het eten van fruit een nuttig doel.

Dit argument kan sterk en minder sterk zijn. Dit hangt af of diegene die je probeert te overtuigen ook het nut ervan inziet. Het is aan jou om diegene te overtuigen!


Combinaties

Soms zijn de soorten argumenten duidelijk zichtbaar. Soms zie je ook een combinatie! Kijk nog maar eens naar het onderstaande voorbeeld van een argumentatie op basis van nut.

Voorbeeld
(s) Op elke school zou gratis fruit aanwezig moeten zijn.
(a) Wanneer leerlingen meer fruit eten, dan zijn ze gezonder en zullen zij minder afwezig zijn door ziekte. Dus kunnen ze meer leren

Dit is ook nog een ander soort argumentatie. Zie jij welke?