Plato

347 v. Chr. – 427 v. Chr.

Veel van Plato’s werk is geschreven in de dialoogvorm. Dat is een vorm waarin het lijkt alsof je letterlijk een gesprek van iemand aan het lezen bent. Een gesprek tussen twee of meer mensen die gezamenlijk nadenken om tot basisprincipes te komen die ten grondslag ligt aan alledaagse vragen. We hebben hier onze huidige socratische methode aan te danken.

Vaak is een van de gesprekspartners Socrates, de leermeester van Plato. Het onderscheid tussen het denkwerk van Socrates en het denkwerk van Plato is lastig te maken. We veronderstellen dat Plato ten minste achter het beschrevene stond.


Welk domein je in de filosofie ook bestudeerd, de kans is groot dat je daar iets van Plato tegen zult komen. Daarom is slechts één pagina voor deze Griekse filosoof te weinig. Hieronder een opsomming van deelonderwerpen binnen Plato’s filosofie.

  • Lichaam en de ziel & driedeling van de ziel
  • De Ideeënwereld
  • Filosoof koning
  • Grotvergelijking
  • Gerechtvaardigde kennis
  • Kunst als ‘kopie van een kopie’