Interessante artikelen – essay onderwerpen

Op zoek naar inspiratie voor je essay? Kijk eens naar de onderstaande artikelen.

We moeten algoritmes niet vrezen, maar opvoeden. (Ethiek & Wetenschapsfilosofie & Wijsgerige antropologie)

Het hedendaags klaagfeminisme beroept zich onterecht op Simone de Beauvoir. (Wijsgerige antropologie & Sociale filosofie & Ethiek)

Zwemmende zaadcellen en afwachtende eitjes: wetenschap is nooit neutraal. (Taalfilosofie & Wetenschapsfilosofie)

We genieten ons te pletter. Maar niemand is tevreden. (Ethiek)

Kennis is niet hetzelfde als ‘even Googlen’. (Kennisleer & Wetenschapsfilosofie)

De bioindustrie moordt niet. Een toestemming voor vlees eten. (Ethiek)

De Harlem Renaissance Emancipatie en de ontwikkeling van een nieuwe zwarte identiteit.  (Ethiek & Wijsgerige antropologie)

Het gevaar van een goed geweten Een deugdethisch perspectief op de morele verwondingen van oorlogsveteranen. (Ethiek)

Alternatieve feiten zijn het gevolg van ons verlangen naar onverklaarbaarheid. (Wetenschapsfilosofie)

Liberalisme al vernieting van vrijheid. De eendimensionale bewoner van de liberale wereld. (Ethiek & Sociale filosofie)

2.500 jaar onderzoek en nog steeds weten we niet wat kennis is. (Kennisleer & Wetenschapsfilosofie)