Logica

Je bent helemaal natgeregend op de fiets, had je geen regenpak aan?!’  Nogal logisch zou je denken, als je een regenpak aan had gehad dan was je niet natgeregend. Dat vinden wij logisch. Wij vinden het ook logisch als je alle toetsstof kent dat je een toets goed kunt maken. Logisch. Maar wat is dat eigenlijk, logisch. Het woord ‘logisch’ is een afgeleide van ‘logica’. Er meerdere ‘logicasystemen’ zijn, zoals de propositielogica, predikaatlogica en termenlogica.

Binnen het filosofisch domein logica kijken wij naar redeneringen. Als iemand een redenering op zet, dan wordt er gekeken of de redenering klopt. Wanneer iemand zegt ‘als het regent, dan is de straat nat. De straat is nat, dus het heeft geregend‘, klopt zijn redenering? Oftewel, is deze redenering geldig?

Soms is een redenering geldig, maar niet waar. Wat is het verschil tussen waarheid en geldigheid?