Utilitarisme

Wij hebben al kunnen lezen dat de utilitarist Peter Singer voor het welzijn van dieren opkomt. Er zijn echter ook utilitaristen die denken dat het gebruik van dieren wel gerechtvaardigd is. Hoe moeten we volgens hen met dieren omgaan?

Een moreel goede handeling voor een utilitarist veroorzaakt meer geluk, dan lijden in de wereld. Een utilitarist wil zoveel mogelijk welzijn in de wereld en zo min mogelijk lijden. Hoe wij dieren in de bio-industrie behandelen zal een echte utilitarist niet snel verdedigen, maar er zijn wel utilitaristen die denken dat het gebruik en doden van dieren niet altijd slecht is en soms zelfs goed. Op een boerderij waar de dieren goed worden behandeld zullen de dieren waarschijnlijk een leven hebben wat het leven waard is. Ze hebben een leven wat meer positief dan negatief is. Uiteindelijk zullen deze dieren wel gedood worden, maar de enige reden dat deze dieren ooit hebben geleefd is omdat de boer ze heeft gefokt. Er zijn doordat wij dieren eten veel meer dieren op de wereld gekomen met een mogelijk positief leven. Als wij stoppen met het eten van dieren zullen er ook dieren niet meer worden gefokt die anders wel een positief leven zouden hebben gehad, ondanks dat ze zouden worden geslacht.

Auteur: Oskar Bakker