Dierenrechten

Mensen zijn ook dieren, althans dat wordt weleens gezegd. Waarom zijn mensen ook dieren? Verdienen dieren dan ook dezelfde rechten als mensen? Of vindt je dat dieren helemaal geen rechten verdienen?

Wat je antwoorden hierop ook zijn, je moet altijd kunnen aangeven waarom je vindt dat dieren wel of geen rechten verdienen? Op basis van welke kwaliteiten maak je onderscheid?

Hoe dan ook dierenrechten blijft een onderwerp waar nog veel over gediscussieerd wordt. Binnen de filosofische discussie naar dierenrechten, dierethiek, kijken we naar filosofen als Kant, Cochrane, Kymlicka, Descartes, Singer en Simon, maar ook biologen zoals De Waal. Je kunt ook deze kwestie bekijken vanuit een bepaald thema zoals het klimaat of het utilitarisme.

Met bijdragen van Oskar Bakker.