Lichaam en geest

Denk je dat we een geest hebben die in ons lichaam aanwezig is? Verwacht je dat diezelfde geest blijft voortbestaan als ons lichaam sterft? Of denk je dat de geest niets meer is dan een product van ons brein? Over dit soort kwestie gaat dit deeldomein.

We delen dit op in drie delen die afzonderlijk van elkaar behandeld worden. Toch hebben ze alles met elkaar te maken. Het is daarom verstandig om met lichaam en geest: dualisme of monisme, dan naar lichaam en geest: late middeleeuwen en de vroege moderniteit te gaan en te eindigen met lichaam en geest: fenomenologie.


Lichaam en geest: dualisme of monisme

Plato

  • Lichaam en de ziel & driedeling van de ziel
  • De Ideeënwereld
  • Grotvergelijking
    • Opdrachten Plato

Aristoteles

René Descartes


Lichaam en geest: late middeleeuwen en de vroege moderniteit

Thomas van Aquino

Julien Offray de La Mettrie

Benedictus de Spinoza


Lichaam en geest: fenomenologie

Edmund Husserl

Maurice Merleau-Ponty

Bruno Latour