Simon is tegen dierenrechten

De Nederlandse filosoof Coen Simon (1972) is tegen dierenleed en tegen de intensieve dierenhouderij, oftewel de bio-industrie. Toch stelt hij dat dieren geen rechten zouden moeten hebben omdat deze gedachte berust op een denkfout. Dierenrechten is een denkfout.

Een dier is en blijft natuur volgens Simon. Wij, mensen, zijn wellicht genetisch verwant aan dieren. Als je bijvoorbeeld je naar ons DNA kijkt, dan zullen er overeenkomsten zijn met het DNA van bepaalde aapsoorten. Maar dit verwantschap betekent niet dat wij hetzelfde zijn als dieren. Dieren zouden misschien een bewustzijn hebben, kunnen voelen en een intrinsieke waarde (doel-op-zich) hebben. Maar echt begrijpen wat dieren denken en voelen, dat kunnen wij niet. Dat blijft gissen.

“Om het anders te zeggen: hoe dicht chimpansee en mens elkaar genetisch ook naderen afgezet tegen het DNA van de octopus, als we de drie wezens vragen afzonderlijk de ark van Noach te vullen, dan blijft bij de octopus de ark leeg en vult de chimpansee deze in het gunstige geval tot de nok toe met bananen. Alleen de mens is in staat naast zichzelf, aap én octopus in te schepen.”

Coen Simon - Dieren zijn geen burgers, hooguit hamburgers. 14 maart 2009. NRC.nl

Dieren zijn fundamenteel anders dan wij mensen. Rechten is iets voor mensen. Dieren hebben geen stem en zullen nooit gaan stemmen. Rechten is een politiek spel voor mensen waar dieren niet aan mee doen.


Simon is tegen dierenrechten, maar dat betekent niet dat hij vindt dat dieren geen bescherming verdienen. We moeten respectvol omgaan met de natuur en een dier is geen grof vuil maar een onderdeel van de natuur. Hij is daarom tegen de bio-industrie en stelt dat we dit niet tegen kunnen gaan door middel van dierenrechten.

Rechten is iets wat thuishoort in de politiek en de politiek wordt bedreven door mensen. Dus niet door dieren. Om iets tegen dierenleed te kunnen doen, moet je ook ingrijpen in de mens en het handelen van de mens.

Het is een denkfout om dieren rechten te geven. Dieren zijn geen onderdeel van een politiek spel en kunnen niets met rechten. Wil je echt invloed uitoefenen op het welzijn van dieren, dan moeten we ingrijpen op het handelen van de mens.