Voorbereiding debat

Bij elk debat is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Soms heb je hier slechts kort de tijd voor en soms heb je een paar dagen tot weken de tijd. Hoe dan ook; zodra je de stelling van het debat weet, dan begint de voorbereiding.

Op deze pagina gaan we met name in op de voorbereiding van argumenten in een debat. Twee andere pagina’s zijn gewijd aan voorbereiding met betrekking tot lichaamstaal en observatie en beoordeling.

Argumentatie

Als je een debat voorbereidt, dan is de eerste stap die je zet het verzamelen van argumenten. Je hebt een stelling en deze moet je verdedigen of aanvechten met argumenten. Je hebt dan een positief standpunt (verdedigen) of een negatief standpunt (aanvechten) Laten we de volgende stelling als voorbeeld nemen: Als je gezond leeft, dan hoef je minder zorgpremie te betalen.

(1) Allereerst is het belangrijk dat je begrijpt waar de stelling over gaat.

Is het voor jou onduidelijk wat een zorgpremie is? Zoek dit dan op. De zorgpremie is een bedrag dat je betaalt om recht te hebben op de basiszorg zoals een bezoek aan de huisarts. Je bent in Nederland verplicht om deze premie te betalen via een zorgverzekeraar als je 18 jaar of ouder bent.

(2) Ten tweede zoek je zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten op.

Vaak weet je nog niet of je de stelling moet verdedigen (je bent dan voor de stelling) of moet aanvechten (je bent dan tegen de stelling). Daarom moet in dat geval beide posities voorbereiden. Ook als je wel weet of je voor of tegen bent, is het zinvol om beide posities voor te bereiden. Je weet dan namelijk welke argumenten je kunt verwachten van de tegenpartij!

De eerste bron bij het bedenken van argumenten ben jezelf. Welke argumenten zou jij aandragen bij deze stellingen? Maar je bent niet de enige bron. Denk ook aan klasgenoten, familieleden, lesmateriaal van andere vakken, boeken, artikelen en internet. Bedenk of de bron betrouwbaar genoeg is om als bron te kunnen gebruiken. Stel jezelf daarom altijd de vraag of het gevonden argument inhoudelijk klopt of zoek dit op.

Een bron bij de voorbeeldstelling is het krantenartikel van het Algemeen Dagblad.

(Tip! Als je extra sterk wilt staan in je debat, volg dan het ‘Argument – Uitleg – Voorbeeld’-model.)

(3) Ten derde maak je een argumentatieschema.

Een argumentatieschema zorgt ervoor dat jij goed voorbereid bent op een debat. Hierin staan de argumenten die je kunt gebruiken tijdens een debat. Ook staan in dit schema de mogelijke weerleggingen die je nodig kunt hebben! Kijk naar de pagina over argumentatieschema’s voor uitleg hierover.

(4) Leer zoveel mogelijk van het argumentatieschema uit je hoofd

Als je een debat hebt waarbij je geen spiekbriefje bij je mag hebben, is het zinvol om veel argumenten uit je hoofd te leren. Op deze manier heb je altijd een argument, tegenargument of weerlegging bij de hand!

(5) Oefenen, oefenen en oefenen

Het oefenen van een debat is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Door te oefenen leer je de argumenten uit je hoofd, je staat zekerder in een debat en je leert spreken! Oefenen kan alleen, maar kan ook in kleine groepen. Oefenen baart kunst!