Simone de Beauvoir

Je wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt.

– De Beauvoir

Wat zou Simone de Beauvoir hiermee bedoelen? Hoezo worden we tot vrouw/man gemaakt? Bij je geboorte heb je toch al een geslacht?

Laten we bij het begin beginnen. Oftewel bij de geboorte. Volgens De Beauvoir worden wij inderdaad geboren met een bepaald geslacht. Op biologisch vlak kun je volgens haar spreken van bijvoorbeeld een jongetje. Ze ontkent ook niet dat er biologisch gezien verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Zo hebben meisjes een baarmoeder en jongens niet.

Hoe komt ze dan tot de conclusie dat we tot vrouw/man gemaakt worden?!

Aangeleerd

De Beauvoir stelt dat niet zozeer ons geslacht het verschil maakt tussen man en vrouw, maar de sociale en economische rol die eraan toegekend wordt. Zo zouden vrouwen echt zorgzaam zijn en mannen goed zijn in ruimtelijk inzicht. Vrouwen daardoor beter af in de zorgsector dan mannen.

Maar is dit écht van nature zo? Volgens De Beauvoir niet. Zij stelt dat zorgzaam zijn en ruimtelijk inzicht hebben aangeleerd is. Wanneer kinderen spelen met poppen, leren ze te zorgen. Wanneer kinderen spelen met gereedschappen, leren ze ruimtelijk inzicht. Daar zit het belangrijke punt, volgens De Beauvoir!

Meisjes krijgen namelijk vanaf de geboorte als ’typische meisjesspeelgoed’ zoals poppen, knuffels, zacht en roze speelgoed. Ze leren dan al om bescheiden te zijn, te zorgen voor anderen en niet te bazig te zijn.

Jongens krijgen vaak ’typische jongensspeelgoed’. Denk maar aan politieauto’s, gereedschap en technische lego. Op die manier leren jongens de rol in te nemen die bij een jongens horen.

We worden niet als vrouw/man geboren, maar tot vrouw/man gemaakt

Het wordt kinderen al vanaf de geboorte geleerd om een bepaalde rol aan te nemen. Die rol is dus gebaseerd op een biologisch verschil. Je wordt biologisch als meisje/jongen geboren, maar dus tot vrouw/man gemaakt!

Dit wordt niet bewust gedaan, maar het heeft wel grote gevolgen. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat een biologisch verschil grote gevolgen heeft op sociaal en economische vlak! De vrouw is namelijk altijd De Ander.

De Ander

Volgens De Beauvoir mag een biologisch verschil niet ervoor zorgen dat we mensen anders gaan waarderen. Dat gebeurt volgens haar wel! De man wordt als de standaard gezien, en de vrouw als de afgeleide. De man is ‘het normaal’ en de vrouw is altijd De Ander.

En De Ander is wordt minder gewaardeerd dan ‘het normaal’. Het spreken in termen van ‘De Ander’ en het normaal zorgt altijd voor ongelijkheid.

Gelijkheidsdenken

Biologische verschillen rechtvaardigen nooit economische en sociale verschillen. De Beauvoir bedoelt daarmee dat een biologisch verschil niet mag leiden tot een verschil in waardering van de geslachten. Het mag niet zo zijn dat één geslacht ‘het normaal’ is en een ander geslacht ‘De Ander’. Het mag niet zo zijn dat één geslacht belangrijker wordt gevonden, meer salaris verdient en normaler is, dan de ander. We moeten allen ons best doen om naar een gelijkheidsdenken te gaan. Alle geslachten zijn op economisch en sociaal vlak even waardevol.