Plicht en vrijheid

Een goede handeling is vaak prijzenswaardig, terwijl een slechte handeling meestal afgekeurd wordt. Wat wij goed en slecht vinden, is afhankelijk van onze moraal. Maar hoe beslissen we wat we goed en slecht vinden?

Ethiek is het gebied van filosofie waar na wordt gedacht over wat wij goed en slecht vinden. Het is de kritische reflectie op de moraal. Aan de hand van die opgestelde moraliteit handelen wij; dan wel goed, dan wel slecht.

Er zijn filosofen die vinden dat morele regels een soort plicht zijn. Dit noemen we plichtethiek. Liegen is bijvoorbeeld een moreel slechte handeling. Volgens de plichtethiek mag je dus nooit liegen! Maar hoe zit dat dan met leugentjes om bestwil? Het kan natuurlijk ook andersom: het is moreel goed om mensen in nood te helpen. Is het dan ook je plicht om (bijna) alles wat je hebt weg te geven aan mensen die leven in armoede?

Auteur: Stefan Vliek