Pragmatische waarheidstheorie

Een van de waarheidstheorieën is de pragmatische waarheidstheorie. Deze theorie is net weer anders dan de correspondentietheorie van de waarheid en de conventietheorie van de waarheid.


De pragmatische waarheidstheorie stelt dat een uitspraak waar is wanneer deze werkt.

Volgens deze waarheidstheorie is een uitspraak niet goed of fout. Het belangrijkste voor een uitspraak om waar te zijn, is of de uitspraak werkt. Diegene die de pragmatische waarheidstheorieën aanhangen stellen namelijk dat uitspraken die werken, ons iets opleveren. Stel je voor je zegt het volgende:

“Het hebben van een gelukspoppetje helpt mij om goede cijfers te halen”

Het blijkt dat jij inderdaad goede cijfers haalt als jij het poppetje hebt. Dan zeggen de aanhangers van de pragmatische waarheidstheorie dat de uitspraak waar is. Het is waar omdat het werkt! Volgens deze theorie doet het er niet toe of het goed of fout is, als het je maar iets oplevert.


De pragmatische waarheidstheorie is niet de enige waarheidstheorie. Er zijn ook andere waarheidstheorieën die gebruikt wordt bij andere soorten uitspraken. Bijvoorbeeld voor uitspraken die gebaseerd zijn op een afspraak of uitspraken die waar zijn omdat ze overeenkomen met de werkelijkheid.