Gespreksregels

Ga je zelf een socratisch gesprek houden of ben je deelnemer? Een goede voorbereiding helpt bij een goed verloop van het gesprek. Als je de centrale vraag al weet, dan kun je alvast gaan nadenken over je ervaring daarmee. Welke vragen zou je kunnen stellen? Oefen met het stellen van open vragen en met het samenvatten.

Ben jij gespreksleider? Dan kun je de beurt tot spreken geven. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen aan het woord komt. Zonder gespreksleider moet je op elkaar letten en zorg dragen dat iedereen vragen kan stellen.

Spelregels

  1. De centrale vraag is geschikt voor een socratisch gesprek
  2. De deelnemers luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken
  3. De ervaring moet echt meegemaakt zijn door diegene die het vertelt
  4. Er worden met name open vragen gesteld en deze vragen gaan over de ervaring
  5. Er wordt regelmatig samengevat en er wordt nagegaan of de samenvatting klopt
  6. Algemene principes worden opgeschreven om een mogelijk antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraag.

Succes!