Thomas van Aquino

De Italiaanse theoloog, filosoof en heilige Thomas van Aquino dacht dat de filosofie en de theologie (de studie van het geloof) konden samenwerken. De filosofie leert ons zekerheden over de wereld om ons heen. Maar de filosofie kan volgens Thomas [feitje: Thomas van Aquino noem je afgekort niet Van Aquino, maar Thomas – je noemt hem dus bij de voornaam!] ook bewijzen dat God bestaat. Dit zijn volgens Thomas natuurlijke waarheden. Eén zo’n bewijs dat God bestaat, is volgens Thomas dat wij met ons verstand kunnen begrijpen dat de natuur om ons heen zo perfect is, dat die wel geschapen moet zijn door een God.

Bij de natuurlijke waarheden houdt de kracht van de filosofie op. Daarna neemt volgens Thomas de theologie het stokje over: zij kan ons leren over wat God precies is. Als we genoeg kennis opdoen over de openbaring van God, als we dus genoeg de Bijbel bestuderen en de preken van de priester aanhoren, dan komen we erachter wat God is. Dit noemde Thomas bovennatuurlijke waarheden, die we via de theologie kunnen kennen.


De uiteindelijke bron van die religieuze kennis is een andere soort bron van kennis dan de uiteindelijke bron van kennis zoals die door de wetenschap wordt beschouwd.