Wijsgerige antropologie

Mensleer, een filosofische kijk op de mens, dat is het centrale thema van wijsgerige antropologie. Het thema gaat over onze mensbeelden. Met mensbeelden wordt niet bedoeld een afbeelding of een beeldje van de mens, maar wat het betekent om mens te zijn.

Binnen dit thema kun je verschillende kanten op. Je kunt nadenken over de lichamelijkheid van de mens en welke verhouding deze lichamelijkheid heeft met de geest of ziel. Je kunt je ook afvragen welke rol onze geest, ons denken, speelt in het mens-zijn. Misschien vind je het interessant om mensen te vergelijken met dieren of zelfs met machines, computers en algoritmes. Of wellicht vraag je je af welke rol emoties hebben in ons mens-zijn en of wij een vrije wil hebben. Ook vraagstukken rondom identiteit en seksualiteit zijn het onderzoeken waard.

Programma

Als de bovenstaande kwesties laten zien dat wijsgerige antropologie is een breed domein is waar alle vragen over het mens-zijn aan bod kunnen komen. Binnen deze lessenserie hanteren we de volgende subdomeinen van de wijsgerige antropologie: