Plato: filosoof koning!

  • Driedeling van de ziel
  • Arbeiders, bewakers, filosofen
  • Kennis van rechtvaardigheid
  • Democratie op een schip