Empirisme

Je zintuigen zorgen voor kennis. Alles wat je ervaart, ervaar je omdat je zintuigen hebt. Alles wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft zorgt ervoor dat je nieuwe kennis op doet. Tenminste, dat zeggen de empiristen.

Het empirisme is een stroming in de filosofie dat stelt dat je kennis opdoet door middel van je zintuigen. Oftewel door ervaring doe je kennis op; we doen kennis op door middel van de empirie. De filosofen die bij deze stroming horen worden empiristen genoemd.

De empiristen geloven dat je bij je geboorte geen enkele vorm van kennis hebt. Je bent als het ware een spons die ervaringen op doet. Elke ervaring die je opdoet, kan nieuwe kennis opleveren. Zoiets als aangeboren kennis, kennis je al hebt bij je geboorte, bestaat volgens de empiristen niet.

Zekere kennis bestaat volgens deze filosofen uit de pure zintuiglijke waarneming. Wat jij ruikt, proeft, voelt, ziet en hoort is op zichzelf betrouwbare kennis. Jij hebt het toch immers gehoord?! (De rationalisten zouden het hier absoluut niet mee eens zijn.)


Bekende empiristen

De bekendste filosofen die het empirisme vertegenwoordigen zijn Aristoteles, John Locke, David Hume en George Berkeley.