Observatie en beoordeling

Een debat wordt vaak beoordeeld aan de hand van drie onderdelen; argumentatie, presentatie en strategie. Als je een debat voorbereid, dan is het nuttig om kritisch te kijken naar deze drie onderdelen. Wat is je houding? Heb je sterke argumenten achter de hand? Werk je goed samen met je teamleden? Daarbij kan het ook nuttig zijn om andere debatten te observeren om ervan te leren. Wat deed de geobserveerde goed? Wat zou diegene beter kunnen doen?

Argumentatie

De basis van elk debat zijn natuurlijk de argumenten. Hoe je dit het beste kunt voorbereiden wordt beschreven aan de hand van een argumentatieschema. Bij het observeren van een debat kijk je met name naar de volgende punten;

 1. Het aantal nieuwe argumenten; worden er verschillende argumenten gebruikt?
 2. Het aantal herhalingen; worden er argumenten herhaald en benadrukt dit het argument of laat dit een zwakte zien?
 3. Het aantal weerleggingen; kan een argument van de tegenpartij onderuit gehaald worden?
 4. De kracht van de argumenten en weerleggingen; hoe sterk zijn deze?

Strategie

Naast de argumenten is het voor een team belangrijk om goed samen te werken om succesvol te zijn. Bij strategie moet je denken aan samenwerking en de manier van spreken. De punten waarbij strategie op gelet wordt zijn;

 1. Letten teamleden op elkaar en ondersteunen ze elkaar?
 2. Spreekt de debater kort en bondig of is het soms te lang?
 3. Houdt de debater stand of laat de debater zich van de wijs brengen?
 4. Lukt het de debater om de tegenstander van de wijs te brengen?

Presentatie

De presentatie van de debater heeft ook invloed op de beoordeling van een debat. Hiermee wordt zowel de houding van de debater bedoelt, als de manier van argumenteren. Hierbij wordt onder andere gelet op;

 1. Hoe staat de debater? Komt hij onzeker over of maakt hij indruk?
 2. Wat is de lichaamstaal van de debater? Maakt zij oogcontact? Wat doet zij met de handen?
 3. Spreekt de debater overtuigend? Komt hij geloofwaardig over?
 4. Gebruikt de debater humor op de juiste manier?

Bij het voorbereiden van een debat komen veel aspecten kijken. Allereerst is natuurlijk de voorbereiding van argumenten belangrijk. Daarnaast is ook je lichaamstaal belangrijk bij het spreken. Wil je als team het debat winnen, dan moet er ook gelet worden op strategie en samenwerking. Al deze aspecten kun je zelf oefenen met je team en je kunt veel leren door het observeren van een ander debat.