Rawls: sluier der onwetendheid

  • Sluier der onwetendheid
  • Eigenschappen die we wel én niet zelf bepalen
  • Verdeling rijkdom
  • Democratie en kapitalisme