Gloria Wekker

Hoe racisme en kolonialisme ons dagelijks leven nog continu beïnvloedt.

Kolonialisme

Nederland kent een ‘rijk’ koloniaal verleden. Met ‘rijk’ wordt bedoelt dat Nederland een van de actiefste landen is geweest in het overheersen van andere gemeenschappen in de wereld. Daarbij werd geweld niet geschuwd en zagen zij zichzelf als ‘beter’ dan de gemeenschap die ze overheersten. Natuurlijk is daar nog veel meer over te vertellen, maar voor nu is dat het kolonialisme van Nederland in een notendop. Dit koloniaal verleden van Nederland laat volgens Wekker nog steeds haar sporen na.

Racisme

Dit kolonialisme is voedingsbodem voor racisme. Racisme is discriminatie van mensen die niet hetzelfde eruit zien als jij. Volgens Wekker zit het kolonialisme nog steeds in het denken van iedereen in Nederland. Het idee dat de ‘wit-zijn’ beter is dan iedere andere huidskleur is ten diepste racistisch. Wekker stelt dat veel van de witte mensen zich schuldig maken aan witte onschuld.

Witte onschuld

“Maar wij discrimineren helemaal niet!” is een veelgehoorde reactie op het bestaande racisme in Nederland. Volgens Wekker is dat witte onschuld. Dat houdt in het niet herkennen en erkennen van racistische uitingen door te stellen dat jij daar geen rol in hebt.

Wekker stelt dat je als individu wellicht niet discrimineert, maar dat niet betekent dat er niet gediscrimineerd wordt en dus dat racisme nog steeds bestaat. Het niet erkennen van racisme, is doen alsof het niet meer bestaat. Het bestaat wel degelijk, namelijk in het denken van ons allemaal gezamenlijk.

Gezamenlijk denken

Hoe wij over de wereld denken wordt vanaf je geboorte beïnvloed door alles om je heen. Het is niet alleen wat gezegd wordt, maar ook hoe mensen omgaan met jou en wat je ziet. Wekker stelt dat het kolonialisme nog steeds in ons denken zit; het idee dat de witte mens beter is dan een andere huidskleur. Dit idee heerst nog teveel in ieders hoofd; ongeachte welke huidskleur! Dit racisme moeten we niet wegstoppen en doen alsof het er niet is. We moeten het bekennen en er iets aan doen.