Antwoord op de vraag

Wat moet je met al die informatie van de ervaringen en de vragen erover? Socrates stelde ontzettend veel vragen aan zijn gesprekspartners. Hij vroeg naar hun ervaringen en vatte regelmatig samen wat er gezegd werd. Daaruit probeerde hij tot een antwoord te komen op de vraag die centraal staat.


Samenvatten

Het is belangrijk dat je de ander goed begrijpt. Om daar zeker van de zijn is het handig om regelmatig samen te vatten. Wat zegt de ander? Begrijp ik het goed en zeg je dit? Je gesprek partner kan je dan vertellen of je het begrijpt.

Algemene principes

Door de ervaringen te begrijpen en te bevragen kom je erachter dat sommige begrippen en aspecten vaak terugkomen. Misschien hoor je vaak een bepaald woord zoals ‘aardig zijn’ of ‘waarheid’. Dat zijn dan algemene principes; iets wat bij meerdere ervaringen terug komt.

Deze algemene principes zijn een stap naar het antwoord op de centrale vraag! Waarschijnlijk moet het antwoord op deze vraag te maken hebben met ‘aardig zijn’ en ‘waarheid’!


Door middel van het socratisch gesprek komen we steeds een stapje dichter bij echte kennis!