Persoonsbegrippen

Welke plaats heeft de mens op aarde? Zijn wij als soort het meest intelligent? Of zijn wij zo nauw verwant aan dieren dat onderscheid maken onzinnig zou zijn? Wellicht zijn wij wel minder geslaagd dan dieren. Wat maakt ons überhaupt een mens?

Dat zijn vragen die binnen het thema persoonsbegrippen aan bod komen. Dit doen wij onder drie noemers. Ten eerste persoonsbegrippen: de mens gedecentraliseerd, ten tweede persoonsbegrippen: vrijheid en (inter)subjectiviteit en ten derde persoonsbegrippen: feminisme, seksualiteit en kolonialisme. Het is aan te raden om deze volgorde ook te hanteren.


Persoonsbegrippen: de mens gedecentraliseerd

Nicolaas Copernicus

Charles Darwin

Sigmund Freud


Persoonsbegrippen: vrijheid en (inter)subjectiviteit

Jean-Paul Sartre

Martin Heidegger


Persoonsbegrippen: feminisme, seksualiteit en kolonialisme

Simone de Beauvoir

Luce Irigaray

Gloria Wekker