Mazzel of pech?

Soms hebben onze handelingen onverwachte gevolgen, die heel anders uitpakken dan wij ooit hadden kunnen zien aankomen. Simon, bijvoorbeeld, heeft ruzie met Peter en knoopt Peter’s schoenveters aan elkaar vast. Peter struikelt en mist hierdoor zijn bus. Toch pakt deze nare streek uiteindelijk goed uit: die avond leest Peter dat de bus (die hij gemist heeft!) een botsing heeft gemaakt en dat veel reizigers zijn overleden bij dit ongeluk. Simon zijn slechte handeling heeft dus, gek genoeg, een goede uitkomst: hij heeft Peter’s leven gered. 

In het geval van Simon zeggen we dat hij moreel geluk heeft: zijn handeling heeft onbedoeld een goede uitkomst die moreel prijzenswaardig is. Het kan ook zijn dat iemand moreel pech heeft, wanneer een handeling een slechte uitkomst heeft die moreel af te keuren is.

Auteur: Stefan Vliek