Het demarcatieprobleem

Wat is het verschil tussen wetenschap en onzin? Of: hoe kunnen wij goede wetenschap van pseudo-wetenschap scheiden? ‘Pseudo’ betekent vals. Sommige ideeën lijken heel wetenschappelijk, maar als ze beter onderzocht worden, blijken ze alles behalve dat te zijn. Ze zijn dan vals wetenschappelijk: pseudo-wetenschap.

Een goed voorbeeld van pseudo-wetenschap is astrologie. Aan de hand van de plaats van sterren en planeten in het heelal, wordt volgens astrologen het lot van de mens bepaald. Hoe kunnen wij als (wetenschaps)filosofen verklaren dat astrologie geen goede wetenschap is?

Dit probleem, het scheiden van goede wetenschap en pseudo-wetenschap, heet het demarcatieprobleem. Het woordt ‘demarcatie’ betekent ‘afbakenen’. Kortom: waar trekken wij de grens tussen wetenschap en pseudo-wetenschap?

Om dit probleem op te lossen zijn er verschillende criteria opgesteld. De twee meest bekende zijn het verificatiebeginsel en het criterium van falsifieerbaarheid.

Auteur: Stefan Vliek