Singer: dieren tellen mee!

Grote dierenrechtenorganisaties maken gebruik van het filosofisch gedachtegoed van Peter Singer. Zij doen dit omdat Singer een aantal sterke argumenten heeft om voor dierenrechten te strijden. Om deze argumenten te kunnen begrijpen moeten wij eerst de uitgangspositie van Singer begrijpen; het utilitarisme.

Het utilitarisme is een filosofische stroming die uitgaat van een richtlijn voor al ons handelen. Volgens een utilitarist is een handeling goed/juist wanneer deze het grootste geluk voor het grootste aantal oplevert. Daarmee wordt bedoeld dat je eerst moet bedenken of de keuze die je wilt maken geluk oplevert. Levert de keuze geluk op of kan het gevolg van de keuze ook pijn opleveren? Daarna moet je je afvragen voor hoeveel mensen die keuze geluk gaat opleveren. Is de keuze alleen gelukmakend voor jou of heeft de hele klas er wat aan?

Singer is een utilitarist, maar focust zich meer op het streven van zo min mogelijk pijn/leed in de wereld. Volgens Singer moet je bij elke keuze je afvragen of die keuze het leed in de wereld verminderd. Als dat het geval is, dan is het een juiste keuze. Op het moment dat jij overweegt om mee te doen met een goed doel, dan zou een utilitarist je aanmoedigen. Want een goed doel vermindert immers het leed in de wereld! (We gaan er nu even vanuit dat een goed doel inderdaad leed wil verminderen.)

Dieren tellen mee!

Voor Singer zijn dieren net zo belangrijk als mensen in zijn utilitaristische visie. Op het moment dat je je afvraagt of je keuze leed vermindert, dan moet je ook dieren meenemen in de overweging. Dieren kunnen namelijk ook pijn lijden, net zoals mensen. Een dier zal namelijk ook pijn voelen wanneer hij geslagen wordt, net zoals dat een mens dat voelt. Alle wezens tellen mee, ook niet-menselijke dieren. Op het moment dat wij onderscheid maken tussen dieren en dieren, zoals een paard en een mens, zijn wij aan het discrimineren. Stellen dat dierenleed er niet toe doet en mensenleed wel… dat is discriminatie! Deze soort van discriminatie, discriminatie op basis van soort, noemt Singer speciesisme.

Stel je voor dat jij graag een bontjas wil dragen dan zou een utilitarist als Singer zeggen dat het onnodig is om daarvoor leed te veroorzaken. Er zijn namelijk mooie nep-bontjassen te verkrijgen die net zo mooi zijn en geen onnodig leed veroorzaken bij dieren. Als je stelt dat jouw geluk belangrijker is dan het leed van een dier is speciesisme, discriminatie op basis van soort.

Dieren verdienen wel degelijk rechten. Elk wezen dat pijn kan lijden telt mee en verdienen rechten ter bescherming.