Turingtest

Is Siri intelligent? Kennen wij programma’s die intelligenter zijn dan wij? Of op z’n minst net zo intelligent? Zit in intelligentie het verschil tussen mens en machine? Laten we een test ontwikkelen dat de kunstmatige intelligentie kan testen ten opzichte van menselijke intelligente, moet Alan Turing (1912-1954) hebben gedacht.

Alan Turing 1912-1954
Alan Turing 1912-1954

Alan Turing is een wiskundige en een computerpionier. Hij hield zich bezig met het ontwikkelen rekenprogramma’s dat van invloed is geweest op de computer en -programma’s zoals wij die nu kennen. Voor onze filosofische vraag, is met name zijn Turingtest interessant. Zijn Turingtest bestaat uit twee delen.Turingtest deel 1

Turingtest 1
Turingtest deel 1

Stel je voor; je zit in een kamer met een laptop. Jij chat met twee personen die allebei in een andere ruimte zitten, afzonderlijk van elkaar. De andere twee personen doen zich allebei voor als vrouw. De een spreekt de waarheid, want zij is een vrouw. De ander liegt, want hij is een man. Toch zullen zij beiden zich voorstellen als een vrouw. Het is aan jou de taak om erachter te komen wie van de twee liegt en wie de waarheid spreekt. Hoe lang zou jij erover doen om achter de waarheid te komen?

Stel je voor je zou hier 12 minuten over doen. Laten we dat onthouden en naar het tweede deel van de Turingtest kijken.


 Turingtest deel 2

Turingtest 2
Turingtest deel 2

Stel je voor; je zit in een kamer met een laptop. Jij chat met twee personen die allebei in een andere ruimte zitten, afzonderlijk van elkaar. De andere twee personen doen zich allebei voor als vrouw. Er zit echter een verschil ten opzichte van het eerste deel van de Turingtest. Het zijn geen twee personen die in de andere ruimtes zitten, maar een persoon en een computerprogramma. Jij chat dus met een persoon die zich voordoet als vrouw en een computerprogramma dat zich voordoet als vrouw. De persoon spreekt de waarheid en het programma liegt. Het is aan jou wederom de taak om erachter te komen wie van de twee liegt en wie de waarheid spreekt. Hoe lang zou jij erover doen om achter de waarheid te komen?

Stel je voor je zou hier ook 12 minuten over doen. Dat zou in dit geval net zo lang zijn als bij het eerste deel van de Turingtest.

Volgens Turing zou dit betekenen dat zowel het computerprogramma als de liegende persoon dezelfde mate van intelligentie bezitten. Het koste jou net zoveel tijd bij beide delen van de test! Let op, Turing stelt niet dat zowel de mens als een computerprogramma dezelfde soort intelligentie hebben, maar wel dezelfde mate.

Wat vind jij?