Searle en de Chinese Kamer

Kun je computers of computerprogramma’s intelligent noemen? Zit er dus niet zoveel verschil tussen mens en machine? Volgens Alan Turing kan je sommige computerprogramma’s intelligent noemen, maar dan moeten ze wel de Turingtest doorstaan.

Filosoof John Searle is het niet eens met de conclusie van Turing.

John Searle (1932)
John Searle (1932)

Computerprogramma’s die de Turingtest doorstaan zijn niet intelligent, ze verwerken slechts informatie. Om dit punt duidelijk te maken introduceert Searle het Chinese Kamer gedachte-experiment.


Het Chinese Kamer gedachte-experiment

Stel je voor. Jij zit in een kamer met twee brievenbussen. In de ene brievenbus komt post binnen en de andere brievenbus is om post te verzenden. Jij zit in deze kamer met een tafel, boek, pen en papier. In het boek staan voorschriften. Als jij een brief krijgt met een specifiek Chinees karakter, dan geeft het boek aan welk karakter je moet opschrijven als antwoord. Jij kunt namelijk zelf helemaal geen Chinees.

Schermafbeelding 2020-01-28 om 18.43.29
Het Chinese Kamer gedachte-experiment

Op een bepaald moment krijg je post. Je ontvangt een brief met een aantal karakters. Je loopt met de brief naar de tafel met het boek. Je leest in het boek met welk karakter je moet antwoorden en dit antwoord schrijf je netjes op een brief. Deze brief gooi je vervolgens door de andere brievenbus.

Diegene die de brief naar jou heeft gestuurd kan wel Chinees. Deze persoon stuurt je de brief en wacht bij de andere brievenbus om een antwoord te ontvangen. Eenmaal de brief ontvangen is deze persoon blij met het antwoord en loopt verder.


Wat betekent het?

Zou jij stellen dat jij, als de persoon in de kamer, Chinees kunt? Volgens Searle is deze Chinese Kamer hetzelfde als een computer. Het verwerkt de informatie zoals het geprogrammeerd is, maar het begrijpt er zelf niets van. Jij, in de Chinese Kamer, verwerkt de informatie, maar begrijpt er niets van. Zowel jij als de computer kan namelijk geen betekenis geven aan wat je doet.

Volgens Searle is het denken van een computerprogramma niet intentioneel; het denken is nergens op gericht en gaat nergens over. Jullie verwerken beide slechts informatie. Jullie zijn op dat moment informatieverwerkende machines. Daarmee concludeert Searle dat computers en computerprogramma’s niet intelligent zijn.

Denk jij dat Searle gelijk heeft? Welke kritiek denk jij dat Searle zou hebben op het functionalisme van Putnam?