Slot betoog

Zoals elk betoog begint met een inleiding, eindigt elk betoog met een slot. Het slot komt direct na het middenstuk. In het slot komt een korte samenvatting, een conclusie en een uitsmijter.


Korte samenvatting

Op het moment dat de lezer bij het slot is aangekomen, moet de lezer overtuigd zijn. Het is daarom verstandig om in het slot nog een korte samenvatting te geven van de argumenten die jij gegeven hebt. De korte samenvatting van de argumenten is een geheugensteuntje voor de lezer. De uitwerking van je argumenten en de voorbeelden daarbij worden niet nogmaals in de samenvatting genoemd.


Conclusie

De korte samenvatting moet leiden tot de stelling. Oftewel door de argumenten die je besproken hebt, moet de lezer wel overtuigd zijn van de stelling die je verdedigd. De conclusie is daarmee het inhoudelijke eindpunt van je betoog. Het kan sterk zijn om de stelling nog eens te noemen in dit stuk van het slot.


Uitsmijter

Het is de bedoeling om na het middenstuk, de korte samenvatting en de conclusie de lezer al overtuigd te hebben. Nu is het zaak om te zorgen dat de lezer je tekst niet snel vergeet. Daarvoor is de uitsmijter. De uitsmijter is een laatste zin, citaat of anekdote die bij de lezer blijft hangen. De uitsmijter is het laatste wat de lezer leest, het is voor jou als schrijver de laatste mogelijkheid om een blijvende indruk te maken!


Al deze onderdelen van het slot verwerk je in een bouwplan vóórdat je begint met het uitschrijven van je betoog.