John Locke’s verdeling van macht

De aarde is van iedereen, volgens Locke. Want de aarde en de mens is Gods schepping. We moeten het dus samen met deze aarde doen. Is Locke daarmee een van de eerste klimaatactivisten? Nou, dat niet helemaal. De aarde als Gods schepping is wel de basis van Locke’s sociaal contract.


Natuurtoestand

Volgens Locke is de mens van nature niet goed of slecht. De mens is immers Gods schepping. Met die schepping heeft de mens het geschenk van leven gekregen en daarbij het bezit van het eigen lichaam. Tegelijkertijd is de mens ook vrij van nature en diens gedrag wordt niet door God bepaald. Deze drie aspecten; leven, vrijheid en bezit zijn daarom de natuurrechten die de mens in de natuurtoestand heeft volgens Locke.


Bezit

De aarde is Gods schepping en daarom ook van ieder mens. Voor Locke betekent dat niet dat de mens niets van de aarde in bezit kan krijgen. Allereerst is het eigen lichaam altijd jouw bezit. Niemand anders mag dat van jou afpakken, het is namelijk door God gegeven. Naast je eigen lichaam kun je ook met je lichaam bezit verkrijgen. Alles waar je arbeid aan toevoegt, is volgens Locke jouw bezit. Dus stel je voor je loopt door een stuk land en je ziet daar een bessenstruik. Als jij die bessen plukt, dan voeg jij arbeid toe. Op dat moment zijn de geplukte bessen jouw bezit.

Maar wat als mensen zich meer bezit toe-eigenen dan toegestaan? In de natuurtoestand heeft ieder het recht om eigen wetten en regels toe te passen. Nou ja, deze wetten mogen niet tegen de natuurrechten van leven, vrijheid en bezit in gaan. Dus hoe gaan we dat oplossen? Als iemand meer bezit neemt dan via arbeid? Als iemand jou bezit steelt, wat moet je dan doen? Daarvoor hebben we regels, een sociaal contract. Voor Locke betekent dat de oprichting van een staat!


Sociaal contract

Voor Locke is de beste manier om een sociaal contract te handhaven, het oprichten van een staat. Volgens Locke moeten we een beetje vrijheid opgeven, om in vrede samen te kunnen leven en bezit te kunnen garanderen. We mogen niet meer alles doen wat we willen, maar zullen moeten leven naar de regels van het sociaal contract. Hoe ziet dat sociaal contract eruit?

Allereerst moeten we een wetgevende macht instellen. Dat is een organisatie die regels en wetten bedenkt. Je kunt dat vergelijken met onze Tweede Kamer, dus de politiek. Daar worden regels bedacht waar iedereen zich aan moet houden.

Daarbij moet volgens Locke een uitvoerende macht zijn. Dat is een organisatie die ervoor zorgt dat iedereen zich aan de regels en wetten houdt. Als iemand zich niet aan deze regels en wetten houdt, dan mag deze organisatie mensen straffen. Je kunt dat vergelijken met onze politie.


De staat

De staat moet volgens Locke uit twee machten bestaan; de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Verder moet de overheid, de staat, zich zo min mogelijk met de mens bemoeien. De enige reden dat er een staat wordt opgericht is om vrede te bewaren en bezit te kunnen garanderen. Alleen dan kan een mens de natuurrechten van leven, vrijheid en bezit zo veel mogelijk behouden!