Persoonlijk geloven

Stel, jij vindt dat de wetenschap voor kennis zorgt, maar je bent er ook van overtuigd dat kennis bij JHWH, God of Allah vandaan komt. Of misschien stel je wel dat kennis alleen bij het geloof vandaan komt.

We noemen dit persoonlijk geloven. Enerzijds omdat dit een overtuiging is, namelijk dat jouw godsdienst voor kennis zorgt. Daarom noemen we dit een geloof.

Anderzijds, omdat deze overtuiging ondersteunt wordt door jouw persoonlijke ervaring. Het ‘persoonlijke’ van persoonlijk geloven staat voor jouw ervaring van een overtuiging. De overtuiging die jij hebt, het persoonlijk geloven, onderbouw je met jouw eigen ervaring. Of je nu islamitisch, boeddhistisch of van het vliegend spaghetti monster bent!


Persoonlijk geloven is één van de twee varianten van geloven dat het traditionele onderscheid tussen ‘geloof en wetenschap‘ kan verhelderen. De andere variant is het zakelijk geloven.