Geloof en wetenschap

Wanneer er gevraagd wordt naar het verschil tussen geloof en wetenschap, dan wordt er vaak gewezen naar feiten. De wetenschap zou gebruik maken van feiten en het geloof niet. De wetenschap leidt tot kennis doordat het gebruik maakt van feiten. Betekent dit dat het geloof niet leidt tot kennis?

Kennis is altijd gebaseerd op een overtuiging. Je kunt stellen dat een overtuiging niets anders dan een geloof. Om het verschil tussen geloof en wetenschap duidelijker te maken, gaan we onderscheid maken tussen zakelijk geloven en persoonlijk geloven.