Onderzoek: tv reclame

Doel:

 • de leerling weet wat een onderzoek is
 • de leerling kan het onderzoek uitvoeren
 • de leerling maakt van het onderzoek een verslag
 • de leerling kan een verslag maken (voorblad, inhoudsopgave, de vragen + antwoorden, wat ging goed, wat heb je geleerd, ….)

Wat heb je nodig:

 • computer
 • pen en papier
 • info via websites

Wat ga je doen:

 • je gaat een onderzoek doen naar TV-reclame
 • je weet voor wie reclame bedoeld is
 • je weet hoe lang reclame duurt op tv (reclameblok)
 • je weet hoe duur reclame is op TV
 • je weet hoeveel TV-reclameblokken er zijn op 1 dag
 • je weet voor welke producten er reclame wordt gemaakt
 • je weet dat mensen door reclame worden beïnvloed

Welke hulp:

 • de aanwezige begeleider(s)

Hoe ga je dit doen:

 • je werkt samen in een groepje van 2

Hoeveel tijd:

 • 6- 8 lesuren

Wat moet je kunnen:

 • vragen bedenken voor het onderzoek naar TV-reclame
 • samenwerken
 • een planning maken
 • een werkverdeling maken
 • nauwkeurig/netjes werken

Hoe wordt het beoordeeld:

 • je laat eerst de vragen zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je de antwoorden opschrijven en laat dit zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je hierover een verslag maken
 • het cijfer telt 1x mee voor Nederlands

Download de opdrachtbeschrijving.
Download het scoreformulier.