Kantine Debat

Instructie Debat kantine

We houden een debat over de kantine. De klas wordt verdeeld in groepjes. Jullie krijgen per twee groepjes een stelling. De ene groep is vóór die stelling, de andere groep is tegen die stelling. leder groepje bedenkt argumenten (5 minuten).
Vervolgens wordt er per groep een spreker aangesteld en kan het debat beginnen. Maak twee katheders van tafels op de kant of een stapel stoelen en de docent leidt het debat. Voorbeeld stellingen zijn:

 • Een kantine moet alleen maar gezond eten verkopen.
 • In de pauze mag je niet van het schoolterrein af om naar winkels te gaan.
 • De school moet iedere dag een gratis gezonde lunch voor alle leerlingen
  aanbieden.
 • De school moet gratis fruit uitdelen.
 • Met zakgeld koop ik alleen maar lekkers op school in de kantine.

  Eén persoon begint met de inleiding en het noemen van de argumenten op een manier zoals een advocaat dat doet. Daarna geeft de tegenpartij tegenargumenten en de reactie op de eerste groep. De tweede spreker in het groepje moet nu goed opletten en korte aantekening maken van de argumenten die de tegenpartij noemt. Daarna mag hij/zij namelijk alleen de argumenten die de tegenpartij genoemd heeft proberen onderuit te halen.
  De rest van de klas beslist wie het debat gewonnen heeft, door handen op te steken.
  De docent bepaalt uiteindelijk wie er wint.