Onderzoek: sportverenigingen

Doel:

 • de leerling weet wat een onderzoek is
 • de leerling kan het onderzoek uitvoeren
 • de leerling maakt van het onderzoek een verslag
 • de leerling weet wat er in het verslag moet komen te staan: voorblad, inhoudsopgave, de vragen + antwoorden, wat ging er goed, wat heb je geleerd, ………

Wat heb je nodig;

 • computer
 • pen en papier
 • info van internet

Wat ga je doen:

 • je gaat een onderzoek doen naar sportverenigingen in Meppel
 • je weet welke sportverenigingen er allemaal zijn
 • je weet de trainingstijden
 • je weet waar er gesport wordt
 • je weet de kosten voor het lidmaatschap
 • je weet wie welk team traint
 • je weet hoeveel teams er zijn
 • je weet wanneer er wedstrijden zijn
 • je weet wat er in de kantine wordt verkocht : gezond en ongezond

Welke hulp:

 • de aanwezige begeleider(s)

Hoe ga je dit doen:

 • je werkt samen in een groepje van 2

Hoeveel tijd:

 • 6-8 lesuren

Wat moet je kunnen:

 • vragen bedenken voor het onderzoek naar sportverenigingen in Meppel
 • samenwerken
 • een planning maken
 • een werkverdeling maken
 • nauwkeurig en netjes werken

Hoe wordt het beoordeeld:

 • je laat eerst de vragen zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent het af op de aftekenlijst
 • daarna ga je de antwoorden opschrijven en laat dit zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je hierover een verslag schrijven
 • het cijfer telt 1x mee voor Nederlands

Download de opdrachtbeschrijving.
Download het scoreformulier.