6. ‘Goede voornemens’-kaart & Volhouden

Werkboekje les 6

Doel :

 • Deze lessen staan in het kader van afsluiten en stilstaan bij het geleerde.
 • Het kan ook nog dienen als een buffer voor nog niet afgemaakte opdrachten
 • Een samenvatting maken van het geleerde tijdens deze themaweken

Wat heb je nodig:

 • Werkbladen (worden uitgereikt in de klas)
 • Pen en papier
 • Werkboek (in de klas aanwezig)
 • laptop

Wat ga je doen

 1. We gaan de vragen van het werkboekje maken.
 2. Klassengesprek
 3. Goede voornemen formuleren

Welke hulp

De aanwezige begeleider(s)

Hoe ga je dat doen

Alleen en in groepjes

Hoeveel tijd:

2 lesuur

Wat moet je kunnen:

 • Het belang van water noemen
 • Samenvatten wat je de afgelopen weken geleerd hebt

Hoe wordt het beoordeeld

Wordt nog besproken