Onderzoek: lunchpakket

Doel:

 • de leerling weet wat een onderzoek is
 • de leerling kan het onderzoek uitvoeren
 • de leerling maakt van het onderzoek een verslag
 • de leerling weet wat er in het verslag moet komen te staan: voorblad, inhoudsopgave, de vragen+ antwoorden, wat ging er goed, wat heb je geleerd,….

Wat heb je nodig:

 • computer
 • pen en papier
 • info van medeleerlingen

Wat ga je doen:

 • je gaat een onderzoek doen naar lunchpakketten
 • je weet of je klasgenoten een gezonde lunch eten
 • je weet wat een gezonde lunch is
 • je weet waar je op moet letten: smaak, calorieën, kosten
 • je weet hoe de lunch wordt meegenomen naar school
 • je weet de voor- en nadelen van zelf een lunch meenemen
 • je weet wat de school verkoopt in de lunchpauze
 • je weet hoe duur dit is

Welke hulp:

 • de aanwezige begeleider(s)

Hoe ga je dit doen:

 • je werkt samen in een groepje van 2

Hoeveel tijd:

 • 6-8 lesuren

Wat moet je kunnen:

 • vragen bedenken voor het onderzoek naar lunchpakketten
 • samenwerken
 • een planning maken
 • een werkverdeling maken
 • nauwkeurig en netjes werken

Hoe wordt het beoordeeld:

 • je laat eerst de vragen zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je de antwoorden opschrijven en laat dit zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je hierover een verslag maken
 • het cijfer telt 1x mee voor Nederlands.

Download de opdrachtbeschrijving.
Download het scoreformulier.