Onderzoek: gratis sportplaatsen

Doel:

 • de leerling weet wat een onderzoek is
 • de leerling kan het onderzoek uitvoeren
 • de leerling maakt van het onderzoek een verslag
 • de leerling weet wat er in het verslag moet komen te staan: voorblad, inhoudsopgave, de vragen+ antwoorden, wat ging goed, wat heb je geleerd…..

Wat heb je nodig:

 • computer
 • pen en papier
 • info van internet

Wat ga je doen:

 • je gaat een onderzoek doen naar gratis sportplaatsen
 • je weet wat voor sport je er kan doen
 • je weet hoe ver de sportplaats van school is
 • je weet hoe veilig het er is om te sporten
 • je weet wie er naar toe gaan

Welke hulp:

 • de aanwezige begeleider(s)

Hoe ga je dit doen:

 • je werkt samen in een groepje van 2

Hoeveel tijd:

 • 6-8 lesuren

Wat moet je kunnen:

 • vragen bedenken voor het onderzoek naar gratis sportplaatsen
 • samenwerken
 • een planning maken
 • een werkverdeling maken
 • nauwkeurig en netjes werken

Hoe wordt het beoordeeld;

 • je laat eerst de vragen zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je de antwoorden opschrijven en laat dit zien aan de begeleider
 • de begeleider tekent dit af op de aftekenlijst
 • daarna ga je hierover een verslag schrijven
 • het cijfer telt 1x mee voor Nederlands.

Download de opdrachtbeschrijving.
Download het scoreformulier.