Eindopdracht

In ieder dorp, in elke stad vind je herinneringen aan mensen uit het verleden. Een straatnaam, een standbeeld, een naam op een huis, een school, een ingemetselde eerste steen in een gevel, een Stolperstein in de straat… Mensen kunnen ook herinnerd worden door een boek dat ze geschreven hebben, door films of videoclips waar ze in hebben opgetreden. Door prestaties in de sport, kunst, politiek, modewereld of door uitvindingen kun je in de herinnering van mensen blijven voortleven. Jij gaat laten zien hoe de mensen over 100 jaar (!) aan jou terugdenken. Met andere woorden: Hoe wil jij later herinnerd worden?

Benodigdheden

Een koffer, die je voor de eindpresentatie meeneemt. Voorwerpen die je voor je eindpresentatie wilt laten zien.

Werkvorm

alleen

Doel

  • Je kunt laten zien hoe jij later herinnerd wilt worden. Je kunt dat aan de hand van de inhoud van je koffer duidelijk maken.
  • Je kunt duidelijk maken wat jij belangrijk vindt, waar jouw belangstelling ligt.
  • Je kunt dromen over jouw toekomstig leven en je kunt daar een ‘beeld’ van vormen.

Opdracht

Aan jou wordt de vraag gesteld : hoe wil jij later herinnerd worden? Op welke wijze zou jij beroemd willen worden?

Wat heb je gedaan waardoor mensen over 100 jaar je naam nog steeds kennen?

  • Stel je voor: het is het jaar 2114…
  • Hoe komt het dat mensen (jong en oud) nog steeds weten wie jij was?
  • Wat heb je gedaan waardoor je zo beroemd bent gebleven? Gebruik je fantasie.

Voor de eindpresentatie van roem kom je met je gevulde koffer naar de afgesproken plek, daar waar de presentaties plaatsvinden.

Wat je in de koffer stopt, is aan jou.

Succes!