Startopdracht

Klassengesprek

Maak de vergelijking superhelden en superheldinnen: er lijken veel minder vrouwen superheld te zijn. Maar is dit zo?

Op het bord voorin de klas staan vier kolommen. Vul deze kolommen klassikaal in. Hierna ga je klassikaal een conclusie trekken: zijn er inderdaad minder vrouwen superheld? Wat zijn de verschillen in onder andere de kenmerken?

Mannen-superhelden Kenmerken/karaktereigenschappen/
opvallende zaken
Vrouwen-superhelden Kenmerken/karaktereigenschappen/
opvallende zaken

Deel twee van de startopdracht