Project – English speaking world

In de loop van het jaar ga je kennismaken met verschillende landen uit “the English speaking world”; landen waar Engels de officiële voertaal is. Je gaat meer leren over het land, het landschap, de geschiedenis en de cultuur, de gewoonten en tradities van het volk.

Dit project bevat allemaal luister- en leesopdrachten. Terwijl je kennis opdoet over de Engelstalige landen, oefen je je lees- en luistervaardigheid.

Je krijgt van je docent de opdrachten. Bronnen zijn te vinden op deze site. Klik daarvoor op het land waarover je opdrachten gaan.

Great Britain

USA

 

 

englishspeakingcountries