Opdrachten voor een extra punt (Vocabulary year 3 and 4)

Door onderstaande punten kun je extra punten verdienen. Dit kan per niveau (A1, A2, B1 of B2) 

Opdracht  Toelichting  
Poster   Je maakt een poster, waarop je de woorden schrijft met een plaatje erbij en een zin waarin je het woord gebruikt.  
Hardop woorden uitspreken    Je spreekt de woorden hardop uit (Engels en Nederlands) dit neem je op zodat je dit later ook kunt terugluisteren en onthouden.  
Flashcards  Je maakt kaartjes waarop je op de ene kant het Engelse woord schrijft en op de ander kant het Nederlandse woord.  
Woorden in digitale lijst Je zet de te leren woorden in een digitaal programma, zoals Quizlet/WRTS/Drillster/Memrise  
Zinnen maken waarin de woorden gebruikt worden Je maakt volledige Engelse zinnen waarin je het woord wat je moet leren gebruikt. Zorg voor goed lopende Engelse zinnen.  
 Zelf een toets maken  Je maakt zelf een toets, zoals je die ook zelf krijgt aan het einde van het jaar. Goede voorbereiding dus! En wie weet worden er onderdelen van jouw gemaakte toets wel gebruikt voor de echte toets… Vraag je docent hoe de toets eruit gaat zien.   
Mindmap of wordweb  Je gaat de woorden categoriseren en geeft dit in een schema weer d.m.v. een mindmap of wordweb  
Photo dictionary  Bij elk woord zoek je een plaatje of foto die er bij past. Onder de foto zet je dan zowel het Engelse als het Nederlandse woord.  
Woorddriehoekjes  Je maakt allemaal driehoekjes op een groot vel papier. In het midden van de driehoek schrijf je het woord wat je moet leren en op elke punt (dit zijn er dus 3) schrijf je een woord wat er mee te maken heeft.  
Schrijf een lied/verhaal/gedicht Je schrijft een Engels lied/gedicht/verhaal waarin je de woorden die je moet leren verwerkt. De woorden die je moet leren, onderstreep je of maak je vetgedrukt of geef je een ander kleur.   
Maak een tekening  Je maakt een tekening waarin je de woorden die je moet leren verwerkt. Door middel van pijltjes schrijf je dan de woorden erbij die je moet leren.  
Maak een filmpje  Film jezelf terwijl je het te leren woord uitbeeld en terwijl je het woord uitbeeldt spreek je het woord ook uit.