Beoordeling

 Week 9

Zoals je inmiddels weet word je beoordeeld op je eindproduct. Dit cijfer komt op je rapport. Je wordt als volgt beoordeeld:

Ook gaat het binnen dit thema weer om vaardigheden:

Let op: in de evaluatieweek bespreken de begeleiders met de leerlingen hoe ze beoordeeld zijn.
Ook wordt er alvast vooruitgeblikt naar het nieuwe thema De uitdaging.