Ontwerpen

Week 4, 5, 7 en 8

Je hebt presentaties gehoord en gezien van of over wereldverbeteraars en je hebt een monument onderzocht (route gelopen of een veldonderzoek, interview afgenomen en een gedicht gemaakt). Deze mensen maken het verschil. Zij verbeteren iets aan een situatie voor anderen. Je bedenkt een monument over iets of iemand die het verschil weet te maken of heeft gemaakt. Zorg ervoor dat de aanleiding te zien is in het monument. Maak duidelijk waar het monument voor bedoeld is: de functie en de betekenis moeten goed overkomen. Maak duidelijk hoe je het monument wilt maken: met welke materialen en technieken en hoe het eruit komt te zien. Je werkt samen met alle tweede klassen aan één groot monument dat uit kleinere onderdelen bestaat.

Je werkt samen met één klasgenoot aan een diorama. Dat is een kijkkast, dit wordt verder uitgelegd in het opdrachtblad “informatie” bij het ontwerpen van een diorama.

Je gaat met de hele klas en de begeleiders bespreken welke aanleidingen door tweetallen gekozen worden.
Daarna worden er tweetallen gevormd en door elk tweetal wordt één diorama uitgewerkt. Alle monumenten van de klas bestaan uit diorama’s die over verschillende wereldverbeteraars en dromen of idealen gaan.

 

Benodigdheden
Laptop, schetspapier, potloden
Tijd
90 minuten
Werkvorm
Werken in duo’s, ontwerpen en weergeven
Doel

 • Je ontdekt hoe of waarmee iemand het verschil maakt
 • Je leert achtergrondinformatie verwerken
 • Je leert de functie en betekenis van een monument tonen
 • Je leert vertellen over de aanleiding, functie en betekenis van een monument
 • Je leert ontwerpen van vormen die passen bij de aanleiding, functie en betekenis

Opdrachten

A. Kies met de klas aanleidingen voor een monument

 1. Bespreek met de begeleider welk welke aanleidingen jullie gaan kiezen.
 2. Bepaal welke aanleidingen er zijn met behulp van de muurkrant met interviews met wereldverbeteraars en de presentaties van of over wereldverbeteraars. Bespreek welke verhalen van wereldverbeteraar jullie aanspraken.
 3. Bepaal welke aanleidingen elk diorama krijgt door een verhaal te kiezen van een wereldverbeteraar.

B. Ontwerp per tweetal een diorama 35x35x25cm

 1. Vorm een tweetal
 2. Kies één van de aanleidingen die bedacht zijn
 3. Schrijf de belangrijkste zaken van de aanleiding uit het verhaal van de wereldverbeteraar op een vel papier:
  1. Wat is de gebeurtenis (het probleem, de aanleiding)
  2. Wat moe(s)t er opgelost worden
  3. Hoe gaat/ging dit gebeuren
  4. Welke vormen: personen of dingen horen daarbij
 4. Schrijf het antwoord op de volgende vragen op een vel papier:
  1. Waardoor (aanleiding) wordt een monument gemaakt
  2. Wat (functie) is de betekenis van het monument
  3. Hoe (de vormgeving) wordt het monument gemaakt

C. Bespreek met de klas alle diorama’s

Leg alle ideeën uit de hele klas bij elkaar en bespreek wat er goed is en wat er beter kan.

D. Ontwerp het diorama

 1. Schrijf kort op wat jullie idee is om de aanleiding uit te werken
 2. Maak een schetsje hoe het monument er uitziet
 3. Bewaar alles goed: je moet een presentatie maken voor een jury bij opdracht ‘juryrapport’