Start

 

 

“I still have a dream, a dream deeply
rooted in the American dream – one
day this nation will rise up and live
up to its creed, “We hold these
truths to be self evident: that all men
are created equal.” I have a dream…”
~ Martin Luther King, Jr. (1963)

Binnen dit thema werk je weer vanuit de doelen binnen Nederlands en kunstvakken aan een eindproduct dat je gaat presenteren. Tevens werk je aan de creatieve en communicatieve vaardigheden. Bekijk de site om te zien welke opdrachten je in welke weken gaat doen!
Veel plezier gewenst!