Vervolging en vluchten

“Vluchten doe je niet zomaar”

20170508_144248

Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging. Waarom vluchten mensen?

Er zijn verschillende redenen:

  • Omdat er oorlog is. Hun stad is verwoest. Er vallen bommen en er wordt geschoten op straat.
  • Omdat er een dictatuur is. Wie het niet eens is met de regering en protesteert, gaat naar de gevangenis.
  • Omdat ze gediscrimineerd en bedreigd worden. Ze hebben een andere afkomst of nationaliteit dan veel andere landgenoten. Of ze behoren tot een bepaalde groep die gediscrimineerd wordt, zoals homo’s.
  • Omdat hun godsdienst verboden is.

Tijdens de lessen TWK ga je onderzoeken wat dit betekent voor mensen die op de vlucht zijn. Waar kunnen ze hulp krijgen.
Hoe was dat in de tweede wereldoorlog. Waarom werden de joden vervolgd en moesten ze vluchten.

Tijdens de les M en M wordt de eerste en tweede wereldoorlog behandeld.