3-Dader – De Drie van Breda

Na de tweede wereldoorlog werden achttien Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland ter dood veroordeeld. Uiteindelijk bleven vier Duitsers in Nederlandse gevangenschap over, te weten Franz Fischer, Joseph Kotälla, Willy Lages en Ferdinand aus der Fünten. Lages werd in 1966 vrijgelaten, omdat men dacht dat hij terminaal ziek was. Achteraf bleek dat niet waar te zijn. De drie overgebleven oorlogsmisdadigers werden beter bekend als ‘de drie van Breda’.

Bekijk onderstaand filmfragment en probeer antwoord te geven op de vragen.

  1. Waarom wilde de toenmalige minister van Justitie Van Agt ‘de drie van Breda’ vrijlaten in 1972? Geef daarvoor twee argumenten.
  2. Op advies van de Hoge Raad wilde minister Dries van Agt positief reageren op een gratieverzoek ten aanzien van ‘de drie van Breda’. Hij kwam in conflict met de Tweede Kamer; vooral Anneke Goudsmit van D66 pleitte ervoor in een heftig
    Kamerdebat geen gratie te verlenen. Waarom was ze daar zo fel op tegen? Leg je antwoord uit aan de hand van twee argumenten.
  3. Op het Binnenhof werd luidruchtig gedemonstreerd tegen de vrijlating. Wat werd er zo al gezegd door de woedende demonstranten?
  4. Wat waren twee opmerkelijke gevolgen met betrekking tot de discussies rond ‘de drie van Breda’ voor de Nederlandse samenleving?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *