Magazine en reclame

De uitdaging

Je hebt een actie bedacht om de wereld te verbeteren. Deze actie leg je uit in een artikel. In dit artikel heb je het doel, achtergrondinformatie, de organisatie en alle betrokkenen benoemd. Naast het artikel ga je ook nog iemand interviewen over je actie of over het doel en dit werk je uit. Bij het interview en het artikel zorg je voor een bijpassende foto.  Zo heb je drie manieren om over de actie te vertellen gebruikt. [1.artikel 2.interview 3.foto]

1. Het bewijs

Al deze manieren moeten op één A4–blaadje worden gepresenteerd, dit wordt het bewijs. Dat moet op een vaste manier worden gedaan, omdat van alle klassen alles in een magazine (tijdschrift over een bepaald onderwerp) komt.

Uit elke klas wordt één A4-blaadje gekozen als beste door de klas en de TWK docent.  Dit wordt op normaal formaat verwerkt in het magazine. Dit wordt A4 -blaadje 1: Actie.
Alle anderen komen in iets kleiner formaat in het magazine. De klas moet alle andere A4-blaadjes 1 die niet als beste gekozen zijn op klein formaat plaatsen op één A4- blaadje. Dit wordt A4-blaadje 2: Overzicht.
Een magazine wordt opgemaakt, daarmee wordt de indeling van tekst en plaatjes op een blaadje bedoeld.

De indeling kan verschillen maar er zijn wel een aantal vaste afspraken:

A4 blaadje 1: Actie

 • De marges van het A4-blaadje moeten links en rechts 2cm zijn en onder en boven ook 2 cm.
 • De titel moet in een groter formaat letters (bijv. 16 of 18)
 • Lettergrootte moet 12 zijn
 • Lettertype moet hoofdletters en kleine letters hebben
 • Het moet worden ingeleverd als PDF bestand
  Dit doe je als laatste: opslaan als – naam; klas en groepsnummer – bestand: PDF

A4-blaadje 2: Overzicht

 • De marges van het A4-blaadje moeten links en rechts 2cm zijn en onder en boven ook 2 cm.
 • Op het blad moeten hokjes gemaakt worden: bekijk het bijgeleverde format. Plaats alle acties van de klas in de hokjes. Je mag ook een format maken wat sterk op het bijgeleverde format lijkt.
 • Het moet worden ingeleverd als PDF bestand
  Dit doe je als laatste: opslaan als – naam; klas en groepsnummer – bestand: PDF

2. De reclame

De actie, die verzonnen wordt door elk groepje, moet worden voorgesteld aan publiek door middel van een reclameposter, een radioreclamespot of een reclamefilmpje. Voor elke vorm gelden andere afspraken, maar een aantal zijn hetzelfde en deze worden hier genoemd.

Voor de reclame gelden dus de volgende afspraken:

 • Noem de titel van de actie (verzin dus een titel voor de actie)
 • Verzin een uitnodigende korte tekst of een slogan over het doel van de actie
 • Zorg dat de datum, het tijdstip en de locatie duidelijk overkomen
 • Beschrijf de activiteit die uitgevoerd wordt: het begin, de volgorde, het eind in twee zinnen of regels
 • Kies uit een manier uit:
  1. poster 50x65cm ambachtelijk (knippen en plakken) of A3 digitaal
  2. filmpje
  3. radiospot
 • Het moet worden ingeleverd als PDF bestand
  Dit doe je als laatste: opslaan als – naam; klas en groepsnummer – bestand: PDF
  1. de ambachtelijke poster fotografeer of scan je en dit sla je op als PDF, de digitale poster sla je op als PDF
  2. maak een still van een moment in het filmpje, sla dit op als PDF bestand
  3. maak een foto terwijl je de radiospot opneemt, sla dit op als PDF bestand
 • Alle PDF bestanden over de reclames van de hele klas moeten in het A4-blaadje 2 overzicht gezet worden

3. Het magazine

Alle A4-blaadjes over acties, die door groepjes georganiseerd zijn, worden gebundeld in een magazine. Dat magazine heeft ook een voorkant en een achterkant. Elk groepje maakt een ontwerp voor de voorkant en de achterkant. Uit alle voorkanten en achterkanten wordt door een jury de beste gekozen.  Elke leerling die aan het thema De uitdaging heeft gewerkt krijgt zo’n magazine. Ook voor de voorkant en de achterkant gelden afspraken over wat er minimaal op moet staan.

 • Titel is De uitdaging
 • De titel moet in grote letters
 • Er moet een ondertitel zijn, bijvoorbeeld “Leerlingen van Stad&Esch verbeteren de wereld”
 • Er moeten foto’s bij
 • Het moet een uitnodigende uitstraling hebben: vrolijk van kleur, overzichtelijk, maar beweeglijk
 • Het moet worden ingeleverd als PDF bestand
  Dit doe je als laatste: opslaan als – naam; klas en groepsnummer – bestand: PDF

Voor de achterkant gelden de volgende afspraken:

 • Titel: De uitdaging
 • Er moet een afsluitende korte tekst op staan. Enkele suggesties:
  • toon de meest enthousiaste reactie op één van de acties die je gehoord hebt. Een grappige, een lieve of pakkende uitspraak
  • benoem de doelen van de acties
  • benoem wat leerlingen geleerd hebben van het organiseren van de acties
  • benoem de diversiteit
  • toon foto’s met het effect van een actie
 • Het moet worden ingeleverd als PDF bestand
  Dit doe je als laatste: opslaan als – naam; klas en groepsnummer – bestand: PDF

In te leveren producten

Aan het einde van dit thema lever je de volgende zaken in die worden beoordeeld:

 • PDF bestand met artikel-interview-foto: A4-blaadje 1 Actie
 • PDF bestand met een scan/foto van de gemaakte reclameposter
 • PDF bestand met een overzicht van alle acties uit de klas: A4-blaadje 2 Overzicht
 • PDF bestand met de klassenfoto
 • PDF bestand met het ontwerp voor de voorkant van het magazine
 • PDF bestand met het ontwerp voor de achterkant van het magazine
Download de Checkvragen