Uitdaging bedenken – Opdracht 1

Vorige week heb je je in het zweet gewerkt op de stormbaan in Havelte. Klauteren, klimmen, behendigheid, ga zo maar door, je moest het allemaal laten zien!

Benodigdheden
Laptop
Tijd
Week 1 thema ‘De uitdaging’ TWK 1 of 2
Werkvorm
Klassikaal, individueel en daarna klassikaal bespreken
Doel

 • je weet wat je met samenwerken kunt bereiken
 • je weet hoe je een goede samenwerking stimuleert
 • je weet wat jij in jouw groepje gaat doen om iets goeds voor de (mensen uit) de buurt te doen

Opdrachten

A. Vragen ‘stormbaan’

 1. Was er een leider in jullie groep? Hoe is dit besloten?
 2. Wie heeft de foto’s gemaakt? Hoe is er besloten wie deze taak kreeg?
 3. Is het handig om een leider in een groep te hebben?
 4. Hebben jullie afspraken gemaakt of zijn jullie zomaar begonnen?
 5. Hebben jullie het einddoel gehaald? Waarom niet? Waarom wel?
 6. Wat dacht je vooraf?
 7. Wat heeft er voor gezorgd dat je het wel hebt gehaald?
 8. Had je dit alleen kunnen halen?
 9. Heb je vrijwillig samen gewerkt?
 10. Als je had mogen kiezen, had je dan deze groep gekozen? Waarom wel? Waarom niet?
 11. Wanneer de opdracht anders was geweest, had je dan voor een andere groep gekozen? Vertel waarom wel/niet.

B. Kahoot!

Kahoot

Je gaat naar Kahoot.it net als je klasgenoten. Op Kahoot.it vullen jullie allemaal de antwoorden van bovenstaande vragen in. Dit doe je onder leiding van de docent. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, kunnen jullie in het overzicht zien hoe jullie klas de stormbaan heeft beleefd.

C. Klassengesprek ‘stormbaan’

Hierna volgt een klassengesprek, hier worden de volgende punten besproken:

 • wat is de overeenkomst tussen een stormbaan en dit thema?
 • hoe gingen de groepjes, die heel snel en goed waren, te werk?

Maak samen met de klas een lijst van eigenschappen die je kunnen helpen om het beste resultaat te krijgen bij een opdracht. Zet deze lijst op je bureaublad.

Hoe bereik je dus het beste resultaat wanneer je in een kleine groep mensen een gezamenlijk doel wilt bereiken?

D. Goede doelen

Vul in tweetallen het onderstaande schema in. Klik onderstaande schema en het document opent zich.

Schema Goede doelen

E. De docent bespreekt een aantal ‘goede doelen’ klassikaal

 

F. Opdracht de uitdaging

Opdracht voor eigen uitdaging. De docent bespreekt het doel van thema de uitdaging: “van droom naar daad”. Jullie gaan zelf acties opzetten om iets goeds te doen voor de (mensen uit) de buurt. Dit mag geen geld kosten: het is allemaal vrijwillig.

Samen of alleen?
Bespreek of jullie in de klas aan een gezamenlijk doel willen werken of dat jullie meerdere acties op touw willen zetten om anderen te helpen. 

Waar?
Op wat voor manier kun je anderen helpen om de wereld een beetje mooier te maken? Dit moet in de buurt van jullie woonplaats of de school zijn.

Welk  ideaal?
Zijn er idealen uit het thema DroomBeeld die je kunt gebruiken voor dit thema?

Actie
Vanaf hier ga je aan de slag in groepjes en je bedenkt een haalbaar plan waarbij je in ieder geval de volgende vragen behandelt: Hoe kun je anderen helpen? Wat? Wie? Wanneer? Wat nodig? Welk materiaal heb je nodig? Welke reclame kun je maken om aandacht voor jullie actie te vragen?