Week 4 – Watersnood

Nederland heeft een lange geschiedenis van vechten tegen water. Dat gevecht wordt meestal gewonnen. Dat moet ook wel: meer dan zestig procent van ons land ligt onder de zeespiegel. De naam Nederland betekent laagland. Het land wordt beschermd door dijken en duinen. Zonder die dijken en duinen zou een stad als Utrecht aan zee liggen.

Nederland wint zoals gezegd vaak van de zee, maar bij vechten hoort soms ook verliezen. In 1953 lijdt Nederland een zwaar verlies als de dijken in Zeeland breken. Zeg ‘1953’ en iedereen roept meteen ‘de watersnoodramp’.

Wat ga je doen?

  • Je hebt in les 1 & 2 de film De Storm gezien die over de watersnood van 1953 gaat.
  • Je gaat nu korte filmpjes bekijken over de watersnood.
  • Je gaat opdrachten maken over de watersnood.

Doel:

  • Je leert feiten over de watersnoodramp.

Download de opdrachten.